YRITYS

AUTOT

VENEET

YHTEYS

 010 2811 390

Tietosuojaseloste

 

Rekisterinpitäjä

 

Nimi: Kempsu-Huolto Oy

Y-tunnus: 2592448-8

Osoite: Mentulantie 116

Postinumero: 53400

Postitoimipaikka: LAPPEENRANTA

Puhelinnumero: 010 2811 390

Sähköpostiosoite: info@kempsu-huolto.fi

 

Rekisteriasioita hoitava henkilö

 

Yritys: Kempsu-Huolto Oy

Nimi: Sini Turkia

Osoite: Mentulantie 116

Postinumero: 53400

Postitoimipaikka: LAPPEENRANTA

Puhelinnumero: 010 2811 390

Sähköpostiosoite: info@kempsu-huolto.fi

 

Rekisterin käyttötarkoitus

 

Rekisterin pääasiallinen käyttötarkoitus on asiakassuhteiden hallinta, hoitaminen ja ylläpito. Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään palveluiden tuottamiseen ja toteuttamiseen asiakkaille, asiakkaiden suuntaan tapahtuvaan viestintään, palveluiden laskuttamiseen ja maksujen keräämiseen ja perimiseen asiakkailta ja mainonnan ja/ tai suoramarkkinoinnin kohdistamiseen.

 

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

 

Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn peruste on asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

 

Rekisterin tietosisältö

 

Henkilön nimi, sähköpostiosoite, matka- ja/tai muu puhelinnumero, henkilötunnus, ostohistoria, maksukortin tiedot, sopimukset, laskut, toimitukset, yhteysloki. Ei-yksityisasiakkaiden osalta rekisteriin tallennetaan organisaation nimi, yhteyshenkilön nimi ja asema, organisaation y-tunnus tai vastaava ja organisaation osoitetiedot.

 

Tietojen säilytysaika

 

Tietoja säilytetään ja käsitellään luokituksen ”luottamuksellinen” mukaisesti, paitsi maksukortin tietojen ja henkilötunnuksen osalta luokituksen ”erittäin luottamuksellinen” mukaisesti.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

 

Tiedot kerätään asiakassuhteen perustamisen yhteydessä rekisteröidyltä henkilöltä itseltään ja organisaation tietojen osalta mahdollisesti Patentti- ja rekisterihallituksen Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterissä olevia henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Rekisterinpitäjä ei siirrä rekisterissä olevia henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, paitsi asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

 

Rekisterin suojaus

 

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

 

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

 

Rekisteröidyn oikeudet

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

 

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

 

 

KEMPSU-HUOLTO OY

Mentulantie 116

53400 LAPPEENRANTA

010 2811 390

info@kempsu-huolto.fi

TIETOSUOJASELOSTE